دانلود pdf کتاب مکانیک کوانتومی به زبان ساده جما لاوندر
مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
دانلود کتاب-->>> دانلود رایگان کتاب-->>> فروش آنلاین کتاب-->>> دانلود pdf کتاب مکانیک کوانتومی به زبان ساده جما لاوندر

دانلود pdf کتاب مکانیک کوانتومی به زبان ساده جما لاوندر

 • نام کتاب : مکانیک کوانتومی به زبان ساده
 • ژانر کتاب : فروش آنلاین کتاب
 • نام نویسنده : جما لاوندر
 • مترجم کتاب : بهرام معلمی
 • انتشارات کتاب : معین
 • سایز کتاب مکانیک کوانتومی به زبان ساده : در فروش کتاب, کتاب به صورت فیزیکی تحویل داده خواهد شد
 • نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
 • زبان کتاب : فارسی
 • تاریخ درج : 2021-06-13 00:00:00
 • تاریخ بروزرسانی : 2022-03-14 12:51:48
 • منتقد و ارسال شده به وسیله : یاشار ایوبی
 • امتیاز منتقد به مکانیک کوانتومی به زبان ساده : 6

صد سلام به قسمت فروش کتاب آنلاین سایت کتاب خوش آمدید
امروز برای شما pdf کتاب مکانیک کوانتومی به زبان ساده به همراه لینک تخصیصی گذاشتیم این pdf کتاب مکانیک کوانتومی به زبان ساده برای جما لاوندر میباشد مکانیک کوانتومی به زبان ساده به وسیله جما لاوندر میباشد به یاری جستجو نوشته های جما لاوندر را جتسجو نمایید
pdf کتاب مکانیک کوانتومی به زبان ساده یکی از pdf کتاب های اثر گذار و با محتوای سایت ماست pdf کتاب مکانیک کوانتومی به زبان ساده در قسمت فروش کتاب آنلاین برای بازدید کنندگان آماده شده
ﺟﻬﺎن ﻓیﺰیک کﻮاﻧﺘﻮﻣی ﻣکﺎن ﺷﮕﻔﺘی اﺳﺖ؛ در ایﻦ ﺟـﺎ ذرات ریـﺰاﺗﻤـی ﻣی ﺗﻮاﻧﻨﺪ کﺎرﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎیی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ایﻦ ذرات ﻣیﺗﻮاﻧﻨـﺪ از یکﺟﺎ ﻧﺎﭘﺪیﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻣکﺎن دیﮕﺮی ﭘﺪیـﺪار ﺷـﻮﻧﺪ، یـﺎ ﻋﻠیـﺮﻏﻢ ایﻦکﻪ در دو ﺳﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘیاﻧﺪ، در یک آن ﺑیﻨﺸﺎن راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد. ذرات ﺣﻘیﻘی ﻣیﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺎ ذرات ﻣﺠـﺎزی، کـﻪ اﻧـﺮژی را از ﺟﻬـﺎن ﻫﺴﺘی وام ﻣیﮔیﺮﻧﺪ، درآﻣیﺰﻧﺪ، و ایﻦ ﺑﺮﻫﻢکﻨﺶﻫﺎ ﺑﺮ ﻧیﺮوﻫـﺎیی ﺑﻨیـﺎدی ﺣﺎکﻢاﻧﺪ کﻪ اﺗﻢها و ﻣﻮﻟکﻮلﻫﺎ را کﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ﻣیدارﻧﺪ، و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺧـﻮد ﻣﺎده را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣیآورﻧﺪ. در ﻧﺰد آدمﻫﺎی کﺎر ﻧیﺎزﻣﻮده و ﻧﺎﺷی ایﻦﻫﺎ ﺟـﺎدو ﺗﻠﻘی ﻣیﺷﻮﻧﺪ.
کتاب مکانیک کوانتومی به زبان ساده جما لاوندر (متولد 13 سپتامبر 1986) استار شناس، نویسنده و روزنامه نگار انگلیسی است. وی در حال حاضر به عنوان سردبیر مجله علمی تمام چیز درباره فضا، ماهانه متعلق به ناشر انگلیسی Future plc و همینطور سردبیر نمونه کارهای علمی plc Future plc است. وی نویسنده کتابهایی در زمینه فیزیک کوانتوم است. دسته بندی های کتاب مکانیک کوانتومی به زبان ساده

ادبیات انگلیس
ادبیات واقع گرایانه
دهه 2010 میلادی
علمی
کتاب مصور
فیزیک
قسمت های دیگه سایت ما مثل دانلود رمان ما سر بزنید کلیه انرژی ما برای کم حجم کردن فایل های دانلود میباشد
خواهشا توصیه خودتون رو برای دانلود pdf کتاب مکانیک کوانتومی به زبان ساده قسمت pdf کتاب سایت ما قرار بدید

 • دانلود کتاب
 • مجله سرگرمی یاثار
 • آخرین کتاب های مشابه در دسته بندی فروش آنلاین کتاب

  دانلود pdf کتاب چل بسم الله نیلوفر لاری پور
  تاریخ بروزرسانی : 2022-04-03 22:18:12
  نام نویسنده : نیلوفر لاری پور
  تعداد صفحهات چل بسم الله : 72
  سایز کتاب چل بسم الله : در فروش کتاب, کتاب به صورت فیزیکی تحویل داده خواهد شد
  نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
  دانلود pdf کتاب بی من فروغ نخوان نیلوفر لاری پور
  تاریخ بروزرسانی : 2022-04-03 22:18:08
  نام نویسنده : نیلوفر لاری پور
  تعداد صفحهات بی من فروغ نخوان : 64
  سایز کتاب بی من فروغ نخوان : در فروش کتاب, کتاب به صورت فیزیکی تحویل داده خواهد شد
  نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
  دانلود pdf کتاب هزار و یک شب من نیلوفر لاری پور
  تاریخ بروزرسانی : 2022-04-03 22:18:05
  نام نویسنده : نیلوفر لاری پور
  تعداد صفحهات هزار و یک شب من : 224
  سایز کتاب هزار و یک شب من : در فروش کتاب, کتاب به صورت فیزیکی تحویل داده خواهد شد
  نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
  دانلود pdf کتاب زن قهرمان بی مدال مریم عباس زاده
  تاریخ بروزرسانی : 2022-04-03 22:18:01
  نام نویسنده : مریم عباس زاده
  تعداد صفحهات زن قهرمان بی مدال : 560
  سایز کتاب زن قهرمان بی مدال : در فروش کتاب, کتاب به صورت فیزیکی تحویل داده خواهد شد
  نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
  دانلود pdf کتاب ترانه های باب دیلن
  تاریخ بروزرسانی : 2022-04-03 22:17:59
  نام نویسنده : باب دیلن
  تعداد صفحهات ترانه های : 168
  مترجم کتاب ترانه های : احمد عزتی پرور
  سایز کتاب ترانه های : در فروش کتاب, کتاب به صورت فیزیکی تحویل داده خواهد شد
  نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
  دانلود pdf کتاب تاملی بر عقب ماندگی ما حسن قاضی مرادی
  تاریخ بروزرسانی : 2022-04-03 22:17:55
  نام نویسنده : حسن قاضی مرادی
  تعداد صفحهات تاملی بر عقب ماندگی ما : 246
  سایز کتاب تاملی بر عقب ماندگی ما : در فروش کتاب, کتاب به صورت فیزیکی تحویل داده خواهد شد
  نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد

  کتاب های پیشنهادی

  دانلود pdf کتاب پنجره اقلیدس لئونارد ملودینو
  تاریخ بروزرسانی : 2021-07-04 10:09:14
  نام نویسنده : لئونارد ملودینو
  مترجم کتاب پنجره اقلیدس : مسعود مرادی جورابی
  سایز کتاب پنجره اقلیدس : در فروش کتاب, کتاب به صورت فیزیکی تحویل داده خواهد شد
  نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
  دانلود pdf کتاب اکولوژی و محیط زیست خودمونی نصرت الله صفاییان
  تاریخ بروزرسانی : 2021-07-04 10:09:15
  نام نویسنده : نصرت الله صفاییان
  سایز کتاب اکولوژی و محیط زیست خودمونی : در فروش کتاب, کتاب به صورت فیزیکی تحویل داده خواهد شد
  نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد

  مصطفی در 2022-04-03 10:28:17 گفته :

  من یک دانشجو رشته فزیک هستم و می‌خواهم در باره ریشه فزیک معلومات جمع کنم.

  • کتاب های ویژه
  • جدیدترین ها
  • آخرین نظرات
  عشق به کتاب

  عشق به کتاب

  امید داریم از ما راضی باشید دانلود pdf کتاب

  توضیحات

  توضیحات

  در حال ساخت

  تماس با ما

  تماس با ما

  از طریق قرار دادنپیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید آیدی : yashar_0007 با ما در ارتباط باشید

  سوال امنیتی : حال جمع 1 + 1 چند است

  oooooooooooooooooooooooooops